Dr Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński

Mieczysław Grudziński specjalizuje się w dziedzinie finansów korporacyjnych i rynków kapitałowych – profesor Akademii Leona Koźmińskiego, wcześniej Adjunct Professor w University of Illinois w Urbana-Champaign (USA), gdzie przez 20 lat prowadził wykłady na studiach Executive MBA. Wykładowca polskich i zagranicznych uczelni – m. in. na studiach prowadzonych przez University of Bradford (UK) i na studiach EMBA Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland (USA). Opublikował kilka podręczników i kilkaset artykułów.

Wykłada finanse w programach AMP i EMBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi szkolenia dla wielu polskich i zagranicznych firm i instytucji, m. in. dla Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Luksemburgu.

Łączy naukę i dydaktykę z praktyką – autor pierwszych w Polsce publicznych ofert akcji na GPW w Warszawie, doradca ministra w projektach prywatyzacyjnych, negocjator wielu akwizycji kapitałowych, członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych, partner firmy doradczej Ocean Capital Management i niezależny ekspert w dziedzinie finansów.