Prof. nadzw. dr hab. Szymon Byczko

Szymon Byczko

Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, prawie ubezpieczeń gospodarczych i prawie własności przemysłowej.


Brał udział w realizacji programu BIOS, dotyczącego komercjalizacji technologii przez uczelnie i zwiększenia innowacyjności gospodarki. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Współpracował z Krajową Radą Notarialną w zakresie prowadzenia spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. Autor licznych publikacji z obszaru prawa ubezpieczeń i prawa własności przemysłowej.