Tomasz Leśniowski

Prezes International Project Management Association Polska.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Europeistyki na UMCS i IUT Saint-Denis Universite Paris Nord w Paryżu. Dyrektor ds. Rozwoju w firmie pm2pm sp. z o.o. oraz Dyrektor Finansowy w TOMSYSTEM Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobył budując politykę sprzedażową, strategię marketingową oraz system kontroli przedsiębiorstwa działającego w branży przemysłowej. Jako Dyrektor Centrum Szkoleniowego był odpowiedzialny za współtworzenie i realizację strategii firmy informatyczno – szkoleniowej, zarządzanie operacyjne i koordynację prac podległych zespołów projektowych oraz za zarządzanie portfelem projektów. Wykładowca akademicki. Posiada tytuł Certified Projects Director IPMA-A i PRINCE Foudation oraz tytuł licencjonowanego trenera IPMA Polska z uprawnieniami do szkoleń kandydatów na poziom D i C. Uzyskał tytuł Atlasa Project Managementu za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Asesor wiodący Polish Project Excellence Award.

Wykładowca Zarządzania projektami na studiach MBA i Mini MBA.