Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Zbigniew Nęcki

Psycholog społeczny, wieloletni były Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie Kierownik Katedry Negocjacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek kilku rad naukowych instytucji badawczych i rad redakcyjnych czasopism psychologicznych. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w Polsce w zakresie negocjacji i komunikacji, ceniony mediator i praktyk negocjacji.


Autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi , technik negocjacji i psychologii biznesu. Opublikował dziewięć książek i ponad sto  artykułów z zakresu relacji międzyludzkich. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu akademickich ośrodkach zagranicznych, m.in. w USA,  Meksyku, Indiach, Nepalu, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych i radiowych, komentator bieżących wydarzeń społecznych.