Sylwetki i wypowiedzi wykładowców

PAM Center to grono kilkudziesięciu polskich i zagranicznych wykładowców i trenerów biznesu, będących gwarancją wysokiej jakości studiów i szkoleń menedżerskich. Wśród nich są m.in.:

mgr Rahim Blak

Wykładowca Media społecznościowe w biznesie, studium Mini MBA®

Ewa Samuel

Wykładowca Leadership na studiach MBA